For more information on our sustainability services you may reach us through the following channels:

 

Sčrdčrčlebilirlik alan§ndaki hizmetlerimiz ile ilgili bilgi iŹin bizlere aşağ§da belirtilen kanallardan ulaşabilirsiniz:

 

Flow CSR Consulting

UN Global Compact Training / BMKİS Eğitimi

CSR Project Management / Kurumsal Sosyal Sorumluluk Proje YÜnetimi

Ex-post Evaluation / Proje Değerlendirmesi

 

Contact: ůzlem éevik Koper

E: ozlemcev@gmail.com

T: + 90 505 758 86 43 (TR)

T: + 31 614 19 68 28 (NL)

 

3P Sustainability Consulting

Sustainability Reporting / Sčrdčrčlebilirlik Raporlamas§

Sustainability in Supply Chain / Tedarik Zincirinde Sčrdčrčlebilirlik

 

 

Contact: Bahar Keskin den Doelder

E: bahar@3psustainability.com.tr

T: + 90 538 845 20 09 


W: www.3psustainability.com.tr